Day: February 3, 2021

ประกันชั้น 2
Uncategorized

เลือกประกันชั้น 2 ราคาถูก

ประกันภัยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทั้งกับรถยนต์สี่ล้อหรือรถจักรยานยนต์สองล้อก็ตาม การเลือกประกันภัยสักแผนหนึ่งให้กับรถยนต์หรือจักรยานยนต์จึงต้องเลือกให้เหมาะสมและคุ้มครองได้ครอบคลุมขอบเขตความต้องการมากที่สุด อีกทั้งยังต้องคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่เสียไปและได้วงเงินที่เพียงพอในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายยามเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ อาจเรียกได้ว่าเกณท์ในการเลือกประกันภัยแผนต่างๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าจำเป็นต่อการคุ้มครองอุบัติเหตุมากเพียงใด และคุ้มค่ากับเบี้ยประกันหรือไม่ หากโจทย์ความต้องการของคุณคือเบี้ยประกันราคาถูกในความคุ้มครองที่เน้นความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติอย่างไฟไหม้และการสูญหายแล้ว แผนประกันชั้น 2 ราคาเบี้ยประกันดีๆ ก็อาจเหมาะกับคุณ  ประกันชั้น 2 ราคาเบี้ยประกันไม่สูงอย่างแผนประกันภัยชั้น 1 จึงมีภาระค่าเบี้ยที่ต่ำกว่าและสามารถรับไหวมากกว่า ประกันภัยชั้น 2 ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์สี่ล้อหรือรถจักรยานยนต์สองล้อจึงเป็นแผนที่น่าสนใจและค่อนข้างคุ้มค่า โดยแผนประกันภัยชั้น 2 นั้นคุ้มครองไปถึงการสูญหายหรือความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณีอย่างภัยพิบัติไฟไหม้ น้ำท่วมหรืออื่นๆ ไปจนถึงกรณีอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีด้วย โดยแผนประกันภัยชั้น 2 นั้นจะให้ความคุ้มครองที่คู่กรณีในอุบัติเหตุเป็นหลัก ข้อแตกต่างจากประกันภัยชั้น 1 คือประกันภัยชั้น 2 จะไม่ครอบคลุมที่ความเสียหายของผู้ทำประกันเอง ซึ่งเมื่อเทียบค่าเบี้ยประกันระหว่างประกันชั้น 2 ราคาเบี้ยประกันถูกกว่าแล้ว หลายคนจึงเลือกที่แผนประกันภัยชั้น 2 มากกว่า โดยแผนประกันภัยชั้น 2 จะเหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุ มีพฤติกรรมการขับขี่หรือใช้รถใช้ถนนที่ดี มีประสบการณ์ในการขับรถและไม่ต้องการความคุ้มครองมากนัก เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกันเอง แต่หากคุณต้องการเพียงประกันที่ช่วยแบ่งเบาภาระและค่อนข้างมีประวัติที่ดีในการขับขี่ การเลือกแผนประกันชั้น 2 ราคาจะคุ้มค่ากว่าการจ่ายเพื่อแผนประกันภัยชั้น 1 ที่ตรงข้ามความต้องการ  แผนประกันภัยชั้น 2 จึงเป็นอีกแผนประกันภัยที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเบี้ยประกัน แต่หากต้องการความคุ้มครองที่มากขึ้น อาจศึกษาแผนประกันภัยชั้น 2+ หรือแผนประกันภัยชั้น 1 ก่อนทำการตัดสินใจเพื่อให้ได้แผนประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการ ความคุ้มครองเพียงพอและคุ้มค่ากับเบี้ยประกันมากที่สุด 

Read More